Hvad er ulovligt byggeri?

Hvis din bygning ville være påkrævet en byggetilladelse for at blive opført, og det ikke er sket – Så er der tale om ulovligt byggeri.

Der skal ikke meget til før kommunen forlanger en byggetilladelse, her er nogle eksempler:

  • Udvidelse af bolig inkl. udnyttelse af tagetage
  • Garager/udhus under samme tagkonstruktion som boligen
  • Udestuer
  • Garager, carporte, overdækninger, drivhuse, skure og lign. over 50 m² i samlet areal
  • Al byggeri som overskrider bygningsreglementet (højde i skel, længde i skel, større bebyggelsesprocent mm.)

Det er muligt at få lovliggjort ens ulovlige bygninger. Det kræver en grundig besigtigelse samt opmåling. Der skal ansøges om byggetilladelse ved kommunen og bygningen skal dokumenteres med en officiel færdigmelding.

Lovliggørelse

Der er mange ting der skal tages højde for:

  • Skal der ansøges om dispensation?
  • Findes der en lokalplan som måske er overskredet?
  • Er afstande til skel overholdt?
  • Beregning af ny bebyggelsesprocent
  • Beregning af varmetab på de konstruktioner byggeriet vedrører

Vi har arbejdet med lovliggørelser i flere år og har et fast samarbejde med ejendomsmæglere og boligforeninger. Derfor er vi meget erfarne i, hvad kommunen forlanger og hvad der skal til for at få en bygning lovliggjort.

Ring eller skriv til os, så screener vi gerne din matrikel for de udfordringer der måtte være i en lovliggørelsessag.

Screeningen er en gratis service, og bagefter modtager du et tilbud på lovliggørelsen.