Oplever du fejl i dit byggeri eller er der opstået en tvist mellem dig som bygherre og entreprenøren?

Så kan det være en fordel at alliere sig med en autoriseret syn og skønsmand. Syn og skøn har stor erfaring i bygningsreglementet og de tilhørende regelsæt det er lovpligtigt at bygge efter i Danmark. Vi går ind og vurderer forholdene objektivt og kommer herefter med en konklusion, typisk med henvisninger til de regler der måtte være gældende, opgaven taget i betragtning.

Konklusionen er skriftlig og kan bruges som direkte argument til at komme videre i projektet.

Der kan være behov for syn og skøn ved følgende uenigheder

  • Arbejdet svarer ikke til forventningerne
  • Mistanke om fejl under opbygning
  • Skader som følge af fejl opbygning af konstruktioner
  • Fugt eller skimmelsvamp